Goal
Goal

พอร์ตการลงทุนแบบทยอยสะสมมูลค่า (DCA) ที่นักลงทุนทุกคนสามารถกำหนดเป้าหมายการลงทุนได้ด้วยตัวคุณเอง มาพร้อมด้วยคำแนะนำการลงทุนอย่างละเอียดจาก Investment Team ในการปรับน้ำหนักการลงทุนเฉลี่ย 1-2 ครั้งต่อปี เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสการเก็บออมให้ไปถึงเป้าหมาย

Finnomena Plan Cover
ขั้นต่ำครั้งแรก
20,000 ฿
เงินลงทุนขั้นต่ำต่อเดือน
5,000 ฿
เป้าหมายต่อปีโดยเฉลี่ย
2-8%
ความเสี่ยง
ต่ำ - สูง
เน้นเป้าหมายสำเร็จ

จำลองการเติบโตของเงินให้คุณดูตั้งแต่สร้างแผน เพื่อให้เห็นความเป็นไปได้ของเป้าหมายการลงทุน

เลือกความเสี่ยงได้

เลือกความเสี่ยงทั้ง 7 ระดับให้เหมาะสมกับความต้องการและความสำคัญของเป้าหมายของคุณ

จัดพอร์ตลงทุนทั่วโลกตามหลักการมืออาชีพ

ใช้แนวคิด Black-Litterman Model ซึ่งเป็นการนำข้อมูลของสินทรัพย์ทั่วโลกในอดีตและมุมมองในอนาคตของทีมงาน Finnomena เข้ามาวางแผน

Goal คืออะไร?

พอร์ตการลงทุนแบบทยอยสะสมมูลค่า (DCA) ที่นักลงทุนทุกคนสามารถกำหนดเป้าหมายการลงทุนได้ด้วยตัวคุณเอง มาพร้อมด้วยคำแนะนำการลงทุนอย่างละเอียดจาก Investment Team ในการปรับน้ำหนักการลงทุนเฉลี่ย 1-2 ครั้งต่อปี เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสการเก็บออมให้ไปถึงเป้าหมาย

Goal เหมาะกับใคร
  • มีเป้าหมายการลงทุนในใจ
  • ยังไม่มีเงินก้อนใหญ่ แต่พร้อมลงทุนสม่ำเสมอ
  • ต้องการเลือกความเสี่ยงด้วยตัวเอง
สัดส่วนการลงทุน
เลือกระดับความเสี่ยง
1 2 3 4 5 6 7
1/7 - ช้าแต่ชัวร์
สินทรัพย์หลัก
2 สินทรัพย์
ตราสารทุน (หุ้น) 5%
ตราสารหนี้ 95%
หากสนใจดูรายละเอียดกองทุนเพิ่มเติม
ผลตอบแทน (10 พ.ค. 67)
จัดตั้ง ณ วันที่ 1 ม.ค. 60
ตั้งแต่จัดตั้ง
1.28%
1Y
2.22%
3Y
-1.14%
ตัวอย่างแผน Goal ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
exclusive
ยกระดับการลงทุนตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป ด้วยพอร์ตที่มีการวางแผนในทุกมิติผสานกลยุทธ์การลงทุนระดับโลก
ที่ปรึกษาการลงทุนส่วนตัว
เข้าถึงข้อมูลพิเศษ (Exclusive Content)
เข้าถึงสัมมนาพิเศษ (Exclusive Seminar)
เรียนรู้เพิ่มเติม
คำแนะนำลงทุนกองทุนรวมโดย บลน.ฟินโนมีนา จำกัด

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการที่ บลน.ฟินโนมีนา โทร.02-026-5100 หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.finnomena.com การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนจึงอาจยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนหลงเหลืออยู่ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และโปรดขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้แนะนำหรือเอกสารประกอบการเสนอขายก่อนตัดสินใจลงทุน