GURUPORT
A.Stotz All Weather Strategy

พอร์ตกองทุนพร้อมลุยทุกสภาวะตลาด (All Weather) จากทีมงานคุณ Andrew Stotz อดีตนักวิเคราะห์อันดับหนึ่งของประเทศไทยร่วมกับ Finnomena จัดพอร์ตโดยใช้ FVMR Framework คือด้าน Fundamental, Valuation, Momentum และ Risk โดยมุ่งหวังที่จะเพิ่มพูนและปกป้องความมั่งคั่งระยะยาวผ่านการกระจายความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการลงทุนแบบ Passive เพื่อเน้นสะท้อนผลตอนแทนเมื่อเทียบกับตลาด มีการปรับพอร์ตปีละ 2-4 ครั้ง

Finnomena Plan Cover
ขั้นต่ำครั้งแรก
500,000 ฿
เป้าหมายต่อปีโดยเฉลี่ย
5-7%
ความเสี่ยง
กลาง
เป้าหมาย 5-7% ต่อปีในระยะยาว (ไม่การันตี)

กระจายลงทุนหลายสินทรัพย์ พร้อมกำหนดสัดส่วนขั้นต่ำของสินทรัพย์แต่ละประเภทที่ 5% กัน "ตกรถ"

มีการเลือกให้น้ำหนักบางสินทรัพย์เพิ่มในแต่ละช่วงเวลา

ในสินทรัพย์ที่มองว่ามีโอกาสสร้างผลตอบแทนดี ตามหลักการ FVMR

ค่าธรรมเนียมต่ำ

โดยการลงทุนกองทุน Passive Index Fund เป็นหลัก ให้ผลตอบแทนล้อกับตลาด

แผนนี้ออกแบบโดย

ดร.Andrew Stotz อดีตนักวิเคราะห์อันดับหนึ่งของประเทศไทย

วิดีโอแนะนำ

Andrew Stotz

All Weather Strategy พอร์ตการลงทุนสร้างความมั่งคั่งระยะยาวในทุกสภาวะตลาด

A.Stotz All Weather Strategy คืออะไร?

พอร์ตกองทุนพร้อมลุยทุกสภาวะตลาด (All Weather) จากทีมงานคุณ Andrew Stotz อดีตนักวิเคราะห์อันดับหนึ่งของประเทศไทยร่วมกับ Finnomena จัดพอร์ตโดยใช้ FVMR Framework คือด้าน Fundamental, Valuation, Momentum และ Risk โดยมุ่งหวังที่จะเพิ่มพูนและปกป้องความมั่งคั่งระยะยาวผ่านการกระจายความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการลงทุนแบบ Passive เพื่อเน้นสะท้อนผลตอนแทนเมื่อเทียบกับตลาด มีการปรับพอร์ตปีละ 2-4 ครั้ง

A.Stotz All Weather Strategy เหมาะกับใคร
  • ต้องการให้เงินเติบโตไม่เน้นปันผล
  • ต้องการการลงทุนที่ยืดหยุ่น ปรับพอร์ตตามสถานการณ์เสมอ
  • มีเงินก้อน พร้อมลงทุนระยะกลาง 3 ปีขึ้นไป
สัดส่วนการลงทุน
สินทรัพย์หลัก
3 สินทรัพย์
ตราสารทุน (หุ้น) 65%
ตราสารหนี้ 5%
สินค้าโภคภัณฑ์ 30%
หากสนใจดูรายละเอียดกองทุนเพิ่มเติม
ผลตอบแทน (4 ก.ค. 67)
จัดตั้ง ณ วันที่ 15 มี.ค. 62
ตั้งแต่จัดตั้ง
7.54%
1Y
14.69%
3Y
5.13%
ตัวอย่างแผน A.Stotz All Weather Strategy ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2567
exclusive
ยกระดับการลงทุนตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป ด้วยพอร์ตที่มีการวางแผนในทุกมิติผสานกลยุทธ์การลงทุนระดับโลก
ที่ปรึกษาการลงทุนส่วนตัว
เข้าถึงข้อมูลพิเศษ (Exclusive Content)
เข้าถึงสัมมนาพิเศษ (Exclusive Seminar)
เรียนรู้เพิ่มเติม
คำแนะนำลงทุนกองทุนรวมโดย บลน.ฟินโนมีนา จำกัด

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการที่ บลน.ฟินโนมีนา โทร.02-026-5100 หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.finnomena.com การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนจึงอาจยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนหลงเหลืออยู่ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และโปรดขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้แนะนำหรือเอกสารประกอบการเสนอขายก่อนตัดสินใจลงทุน