GURUPORT
A.Stotz All Weather Strategy

พอร์ตกองทุนพร้อมลุยทุกสภาวะตลาด (All Weather) จากทีมงานคุณ Andrew Stotz อดีตนักวิเคราะห์อันดับหนึ่งของประเทศไทยร่วมกับ FINNOMENA จัดพอร์ตโดยใช้ FVMR Framework คือด้าน Fundamental, Valuation, Momentum และ Risk โดยมุ่งหวังที่จะเพิ่มพูนและปกป้องความมั่งคั่งระยะยาวผ่านการกระจายความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการลงทุนแบบ Passive เพื่อเน้นสะท้อนผลตอนแทนเมื่อเทียบกับตลาด มีการปรับพอร์ตปีละ 2-4 ครั้ง

FINNOMENA Plan Cover
ขั้นต่ำครั้งแรก
500,000 ฿
เป้าหมายต่อปีโดยเฉลี่ย
5-7%
ความเสี่ยง
กลาง
เป้าหมาย 5-7% ต่อปีในระยะยาว (ไม่การันตี)

กระจายลงทุนหลายสินทรัพย์ พร้อมกำหนดสัดส่วนขั้นต่ำของสินทรัพย์แต่ละประเภทที่ 5% กัน "ตกรถ"

มีการเลือกให้น้ำหนักบางสินทรัพย์เพิ่มในแต่ละช่วงเวลา

ในสินทรัพย์ที่มองว่ามีโอกาสสร้างผลตอบแทนดี ตามหลักการ FVMR

ค่าธรรมเนียมต่ำ

โดยการลงทุนกองทุน Passive Index Fund เป็นหลัก ให้ผลตอบแทนล้อกับตลาด

แผนนี้ออกแบบโดย

ดร.Andrew Stotz อดีตนักวิเคราะห์อันดับหนึ่งของประเทศไทย

A.Stotz All Weather Strategy คืออะไร?

พอร์ตกองทุนพร้อมลุยทุกสภาวะตลาด (All Weather) จากทีมงานคุณ Andrew Stotz อดีตนักวิเคราะห์อันดับหนึ่งของประเทศไทยร่วมกับ FINNOMENA จัดพอร์ตโดยใช้ FVMR Framework คือด้าน Fundamental, Valuation, Momentum และ Risk โดยมุ่งหวังที่จะเพิ่มพูนและปกป้องความมั่งคั่งระยะยาวผ่านการกระจายความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการลงทุนแบบ Passive เพื่อเน้นสะท้อนผลตอนแทนเมื่อเทียบกับตลาด มีการปรับพอร์ตปีละ 2-4 ครั้ง

A.Stotz All Weather Strategy เหมาะกับใคร
  • ต้องการให้เงินเติบโตไม่เน้นปันผล
  • ต้องการการลงทุนที่ยืดหยุ่น ปรับพอร์ตตามสถานการณ์เสมอ
  • มีเงินก้อน พร้อมลงทุนระยะกลาง 3 ปีขึ้นไป
สัดส่วนการลงทุน
สินทรัพย์หลัก
3 สินทรัพย์
ตราสารทุน (หุ้น) 25%
ตราสารหนี้ 25%
สินค้าโภคภัณฑ์ 50%
หากสนใจดูรายละเอียดกองทุนเพิ่มเติม
ผลตอบแทน (3 พ.ย. 65)
จัดตั้ง ณ วันที่ 15 มี.ค. 62
ตั้งแต่จัดตั้ง
19.01%
1Y
-12.5%
3Y
3.64%
ตัวอย่างแผน A.Stotz All Weather Strategy ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ยกระดับการลงทุนตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป ด้วยพอร์ตที่มีการวางแผนในทุกมิติผสานกลยุทธ์การลงทุนระดับโลก
ที่ปรึกษาการลงทุนส่วนตัว
เข้าถึงข้อมูลพิเศษ (Exclusive Content)
เข้าถึงสัมมนาพิเศษ (Exclusive Seminar)
เรียนรู้เพิ่มเติม

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการที่ บลน.ฟินโนมีนา โทร.02-026-5100 หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.finnomena.com การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนจึงอาจยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนหลงเหลืออยู่ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และโปรดขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้แนะนำหรือเอกสารประกอบการเสนอขายก่อนตัดสินใจลงทุน