GURUPORT
Quantum Global Opportunities

ปั้นพอร์ตให้เติบโตอย่างมั่งคง ด้วย Momentum Play + Mean Reversion + Modern Asset Allocation ซึ่งมีการใช้ระบบการบริหารพอร์ตที่มุ่งเน้นวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Data Analytics) และวิเคราะห์ข้อมูลเชิง quantitative โดยที่อิงกับสภาพตลาดเป็นสำคัญ วิเคราะห์ข้อมูลที่ครอบคลุมทุกสภาวะตลาด ทั้งตลาดขาขึ้น ตลาดขาลง และตลาด sideway เพื่อเฟ้นหาโอกาสในการลงทุนและสร้างผลตอบแทนที่เกิดประสิทธิภาพที่ดีที่สุด อยู่บนระดับความเสี่ยงที่รัดกุม มีการประเมินระดับผลตอบแทนเทียบกับระดับความเสี่ยงอยู่สม่ำเสมอ เพื่อลดความผันผวนของพอร์ตของลูกค้าและให้เกิดผลตอบแทนต่อลูกค้าอย่างคุ้มค่าเงินลงทุนมากที่สุด

FINNOMENA Plan Cover
ขั้นต่ำครั้งแรก
500,000 ฿
เป้าหมายต่อปีโดยเฉลี่ย
8-15%
ความเสี่ยง
กลาง - สูง
Momentum Play

การเลือกลงทุนในสินทรัพย์หรือกองทุนที่มีความแข็งแกร่งกว่าสินทรัพย์อื่นๆ เป็นการวิเคราะห์เชิงโมเมนตัมเพื่อจับจังหวะการลงทุนให้เหมาะสมกับภาวะตลาด บนหลักการวิเคราะห์แบบ Relative Strength Momentum

Mean Reversion Play

การเลือกกองทุนหรือสินทรัพย์ที่ยังมีราคาถูก (undervalue), ยังคงเหลือ upside สูง, ยังคงมีอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังสูงเมื่อเทียบกับความเสี่ยง ซึ่งเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีอัตรา Discount สูง โดยรอทำกำไรในจังหวะที่สินทรัพย์ที่เลือกลงทุนกลับขึ้นไปในบริเวณที่สูงกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยราคาที่เหมาะสม

Modern Asset Allocation

การจัดสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ จากการวิเคราะห์ข้อมูล Macro factor เพื่อจับทิศทางของเงินทุน (fund flow) ผ่าน Sentiment Analysis ของตลาด โดยสามารถเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายทั่วโลกตาม sentiment ของ fund flow ในช่วงนั้นๆ เช่น กองทุนหุ้นต่างประเทศ-ไทย กองทุนอสังหาฯ กองทุนทางเลือก ทองคำ น้ำมัน หรือกองทุนตราสารหนี้ทั่วโลก เป็นต้น เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับนักลงทุน

วิดีโอแนะนำ

FINNOMENA

ปั้นพอร์ตเติบโตอย่างมั่นคง พร้อมเฟ้นหาโอกาสในทุกช่วงเวลา กับ Quantum Global Opportunity

Quantum Global Opportunities คืออะไร?

ปั้นพอร์ตให้เติบโตอย่างมั่งคง ด้วย Momentum Play + Mean Reversion + Modern Asset Allocation ซึ่งมีการใช้ระบบการบริหารพอร์ตที่มุ่งเน้นวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Data Analytics) และวิเคราะห์ข้อมูลเชิง quantitative โดยที่อิงกับสภาพตลาดเป็นสำคัญ วิเคราะห์ข้อมูลที่ครอบคลุมทุกสภาวะตลาด ทั้งตลาดขาขึ้น ตลาดขาลง และตลาด sideway เพื่อเฟ้นหาโอกาสในการลงทุนและสร้างผลตอบแทนที่เกิดประสิทธิภาพที่ดีที่สุด อยู่บนระดับความเสี่ยงที่รัดกุม มีการประเมินระดับผลตอบแทนเทียบกับระดับความเสี่ยงอยู่สม่ำเสมอ เพื่อลดความผันผวนของพอร์ตของลูกค้าและให้เกิดผลตอบแทนต่อลูกค้าอย่างคุ้มค่าเงินลงทุนมากที่สุด

Quantum Global Opportunities เหมาะกับใคร
  • เหมาะสำหรับผู้ที่ลงทุนระยะยาว 3 ปีขึ้นไป
สัดส่วนการลงทุน
สินทรัพย์หลัก
2 สินทรัพย์
ตราสารทุน (หุ้น) 90%
สินค้าโภคภัณฑ์ 10%
หากสนใจดูรายละเอียดกองทุนเพิ่มเติม
ผลตอบแทน (29 มี.ค. 66)
จัดตั้ง ณ วันที่ 29 มี.ค. 66
ตัวอย่างแผน Quantum Global Opportunities ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566
คำแนะนำลงทุนกองทุนรวมโดย บลน.ฟินโนมีนา จำกัด

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการที่ บลน.ฟินโนมีนา โทร.02-026-5100 หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.finnomena.com การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนจึงอาจยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนหลงเหลืออยู่ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และโปรดขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้แนะนำหรือเอกสารประกอบการเสนอขายก่อนตัดสินใจลงทุน