FINNOMENA Playlist Cover
พักเงิน

สำหรับผู้ที่มีเงินก้อนแต่ต้องอาจจะต้องนำไปใช้ในอนาคตอันใกล้ หรือเป็นเงินสำรองฉุกเฉินไว้

แผนการลงทุน

Money+

Money Plus

พักเงินระยะสั้น เน้นปลอดภัยในทุกสภาวะ เพื่อหาจังหวะเข้าลงทุน

ขั้นต่ำ

5,000 ฿
เสี่ยงต่ำมาก

Plus

Plus

พักเงิน 3-6 เดือนอย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นต่ำ

1,000 ฿
เสี่ยงต่ำมาก