บัญชีกองทุน Tax Saving

เลือกลงทุนกองทุนประหยัดภาษีทั้ง SSF, RMF และ ThaiESG จากหลากหลาย บลจ./ธนาคาร บนแพลตฟอร์มการลงทุนที่เป็นกลาง เพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่คุณ
ดูกองทุนที่เราแนะนํา
เปิดบัญชีผ่านแอปครั้งเดียว ไม่ต้องส่งเอกสาร
ซื้อขายได้หลากหลายบลจ./ธนาคาร ในบัญชีเดียว
พร้อมลงทุนตามคำแนะนำได้ทันที
หมดปัญหากองทุนไหนดี เพราะเราคัดเลือกเฉพาะกองทุนที่ยอดเยี่ยมจากทุกบลจ. มาแนะนำให้กับคุณ
ค่าธรรมเนียมกองทุนเท่ากับการซื้อตรงจากธนาคาร
แถมรับคำแนะนำการลงทุนเพิ่ม ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
ดูแลคุณทั้งปีไม่ใช่แค่ปีละครั้ง
พิเศษ! สำหรับนักลงทุนที่ลงทุนในแผน Tax Saving Fund รับชมสัมมนาอัพเดตจังหวะการลงทุน SSF RMF ThaiESG ทุกไตรมาส
สิ่งที่ต้องทำก่อนเริ่มลงทุน
Tax Saving
1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Finnomena
2. เปิด “บัญชีกองทุนรวม” ผ่านแอปพลิเคชัน Finnomena
ลงทุนได้ทุกบลจ.
3. รออนุมัติบัญชีกองทุนรวม
ภายใน 1 วันทำการหลังกรอกข้อมูลครบและถูกต้อง
4. สามารถเพิ่ม “บัญชี Tax Saving” หลังเปิด “บัญชีกองทุนรวม” สำเร็จ
หลังจากเปิดบัญชีกองทุนรวมสำเร็จ พร้อมลงทุนใน 1 วันทำการ
กองทุน SSF แนะนํา
กองทุน RMF แนะนํา
กองทุน ThaiESG แนะนํา
เลือก 1 กองทุน
เลือกชุดกองทุน
1. ผลการดำเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
2. ติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการที่ บลน.ฟินโนมีนา โทร. 02-026-5100 หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.finnomena.com
3. การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงอาจยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนหลงเหลืออยู่ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก
4. ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และโปรดขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้แนะนำหรือเอกสารประกอบการเสนอขายก่อนตัดสินใจลงทุน
5. ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ/กองทุนรวมเพื่อการออมก่อนตัดสินใจลงทุน
6. ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่ม และ/หรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร