บัญชีกองทุน Tax Saving

เลือกลงทุนกองทุนประหยัดภาษีทั้ง SSF และ RMF จากหลากหลาย บลจ./ธนาคาร บนแพลตฟอร์มการลงทุนที่เป็นกลาง เพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่คุณ
ดูกองทุนที่เราแนะนํา
เปิดบัญชีผ่านแอปครั้งเดียว ไม่ต้องส่งเอกสาร
ซื้อขายได้หลากหลายบลจ./ธนาคาร ในบัญชีเดียว
พร้อมลงทุนตามคำแนะนำได้ทันที
หมดปัญหากองทุนไหนดี เพราะเราคัดเลือกเฉพาะกองทุนที่ยอดเยี่ยมจากทุกบลจ. มาแนะนำให้กับคุณ
ค่าธรรมเนียมกองทุนเท่ากับการซื้อตรงจากธนาคาร
แถมรับคำแนะนำการลงทุนเพิ่ม ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
ดูแลคุณทั้งปีไม่ใช่แค่ปีละครั้ง
พิเศษ! สำหรับนักลงทุนที่ลงทุนในแผน Tax Saving Fund รับชมสัมมนาอัพเดทจังหวะการลงทุน SSF RMF ทุกไตรมาส
สิ่งที่ต้องทำก่อนเริ่มลงทุน
Tax Saving
1
2
3
4
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน FINNOMENA
เปิดบัญชีกองทุนรวมผ่านแอปพลิเคชัน
อนุมัติพร้อมลงทุน
สามารถเพิ่มแผน Tax Saving ได้
กองทุน SSF แนะนํา
กองทุน RMF แนะนํา
เลือก 1 กองทุน
เลือกชุดกองทุน
กองทุน
บลจ.
ประเภท
ระดับความเสี่ยง
SSF
SSF
กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม แบบไม่จ่ายเงินปันผล
ONEAM
หุ้นเทคโนโลยี
ความเสี่ยง:
สูง
SSF
SSF
กองทุนเปิด วรรณ ออล ไชน่า อิควิตี้ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม แบบไม่จ่ายเงินปันผล
ONEAM
หุ้นจีน
ความเสี่ยง:
สูง
SSF
SSF
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผลเพื่อการออม
KSAM
หุ้นโลก
ความเสี่ยง:
สูง
SSF
SSF
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม SSF
PRINCIPAL
อสังหาริมทรัพย์
ความเสี่ยง:
สูง
SSF
SSF
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-เพื่อการออม
KSAM
ตราสารหนี้
ความเสี่ยง:
กลาง
1. ผลการดำเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
2. ติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการที่ บลน.ฟินโนมีนา โทร. 02-026-5100 หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.finnomena.com
3. การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงอาจยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนหลงเหลืออยู่ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก
4. ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และโปรดขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้แนะนำหรือเอกสารประกอบการเสนอขายก่อนตัดสินใจลงทุน
5. ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ/กองทุนรวมเพื่อการออมก่อนตัดสินใจลงทุน
6. ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่ม และ/หรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร